Tuesday, July 13, 2010

Kenapa pilih Google?

Kenapa kebanyakan orang lebih menggunakan enjin Google berbanding Yahoo dalam mencari maklumat di internet? Ini jawapannya.


1 comment:

Ms Pearl said...

hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! it does make sense :P

ohhhhh edward cullen is not crap :P