Tuesday, November 29, 2011

PANAS !! Perbahasan Rang Undang-Undang Perhimpunan Haram live dari Dewan Rakyat

PANAS !! Saksikan perbahasan Rang Undang-Undang Perhimpunan Haram 2011 secara live streaming dari Dewan Rakyat.

No comments: