Thursday, December 10, 2009

Mas Kahwin : Mulai 1 Jan 2010, nilainya RM300 !


Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) mengumumkan bermula 1 Januari 2010, mas kahwin untuk wanita di negeri Selangor dinaikkan kepada RM300.

Terima kasih JAIS !

(Klik sini)